Tryck play för att spela upp vår reklamfilm 🙂

 

Bergvärme Stockholm

Det blir allt vanligare att man utnyttjar bergvärme i Stockholmsområdet. Bergvärme innebär att man på ett snabbt och smidigt sätt installera en värmepump som omvandlar solens energi till värme åt en hel bostad.

 

Bergvärme kallas den värme som tas upp ifrån marken, eller närmare sagt berggrunden. Solens varma strålar förvaras nere i berggrunden i flera miljontals år för att sedan kunna tas tillvara på i uppvärmningssyfte. Man borrar helt enkelt ett djupt hål ner i berggrunden, ett hål på cirka 150-250 meter för att sedan utvinna soluppvärmt vatten från hålet till en värmepump, som i sin tur omvandlar vattnet till värme som sedan kan ledas direkt in i berörd bostad. Då både som värme i element eller som golvvärme. Vidare finns liknande metoder att utvinna värme på så som jordsystem eller från sjöbotten där man använder sig av exakt samma princip som vid upptagning av solenergi i berggrunden.

 

Det går aldrig att förtydliga vad som ingår i en värmepumpsinstallation för många gånger!

Det självklara är att i en komplett installation ingår det ett eller flera vattenfyllda borrhål. I detta eller dessa hål installeras därefter en kollektorslang som man fyller med en värmeledande vätska. Detta är helt enkelt en vätska som inte kan frysa till is och det vanligaste är att man använder sig utav en blandning som består av 70% vatten och 30% etanol. Slangen dras därefter in i huset för att kopplas ihop med en bergvärmepump. Värmepumpens funktion är att ta upp värmen från vattnet och sedan låta det cirkulera, det vill säga att den skickar ner vätskan i hålet igen för att låta vätskan samla upp ny värme ifrån berggrunden. Slutligen överför pumpen värmen till ytterligare ett vattenburet system som används för att värma upp bostaden. Vattnet cirkulerar i husets vattenburna element och/eller golvvärmesystem. Det alla inte vet är att vattnet även cirkulerar i en värmeväxlare för att värma husets bruksvarmvatten - alltså det vatten vi förbrukar dagligen när vi exempelvis tar en dusch eller diskar med hett vatten.

Kontakta oss på Bergvärme Stockholm vi har en lång erfarenhet inom detta hantverk

bergvärmepump stockholm

Fördelarna med bergvärme fortsätter och fortsätter...

Till skillnad från till exempel olje- eller eluppvärmning så är det betydligt billigare med bergvärme. Besparningarna du kan göra orsakas främst av de låga uppvärmningskostnaderna, som i längden kan minska betydligt eftersom att de allra flesta hushåll skär ned på sina uppvärmningskostnader med hela två tredjedelar tack vare att man väljer att byta ut annat värmesystem till just bergvärme.

En av de största fördelarna enligt oss, som också är en av de främsta anledningarna till att vi i Stockholm valt att specialisera oss inom bergvärme är att det är ett mycket miljövänligt alternativ. Du gör varken av med fossila bränslen eller bidrar med utsläpp på samma sätt som du gör med en olje- eller vedeldad panna. I jämförelse med övriga uppvärmningssystem så kommer du med bergvärme undan med en betydligt billigare elräkning varje månad.

För dig som är bekväm av dig..
Kan det vara en enorm fördel att välja en bergvärmepump då den är helt underhållsfri! Du behöver inte ägna en tanke på att du ska ha varmt vatten att duscha i eller att huset alltid är ordentligt uppvärmt utan allting sköts per automatik av värmepumpen. Du kan helt enkelt koppla av och inte låta uppvärmning av bostad och vatten bli ett vardagligt problem eller bekymmer. 

Vill du lära dig mer om Bergvärme i Stockholm?

Så…

Hur lång tid tar det att installera bergvärme i Stockholm?

Installationen av bergvärme tar oftast inte mer än ett par dagar. Det vanligaste är att man avsätter en dag för borrning och sedan en dag för installation av själva värmepumpen. 

Kan värmen i berggrunden ta slut?

Temperaturen i ett borrhål sjunker naturligtvis med ett bergvärmepumpsystem kopplat till sig. Detta kompenseras dock av att energi ständigt strömmar in ifrån bergmassan. Temperaturen ska ha stabiliserats efter ungefär 5 år och blir då några få grader lägre än före installationen. Så länge din värmepumpanläggning är rätt dimensionerad och inte tar mer värme än vad som tillförs till borrhålet över tid så kommer borrhålet att leverera värme under en hel livstid. Därför är det mycket viktigt att dimensioneringen av anläggningen görs på ett korrekt vis av kunniga inom just bergvärme. För er som inte bor i Stockholmsområdet är det viktigt att komma ihåg att ju längre norrut du bor desto lägre är den genomsnittliga temperaturen i berggrunden vilket alltid måste kompenseras med aningen djupare borrhål. 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.