Installera Bergvärme Via Energipartner i Stockholm

Det finns alltid en rad olika faktorer att ta hänsyn till när du står inför valet av värmepump/bergvärme.

Här kommer några saker du kan fundera på innan du väljer att installera bergvärme.

bergvärmepump stockholm

Är det dags att installera bergvärme?

Olika typer av bergarter leder nämligen värme på olika vis. Bergvärme fungerar oftast och är många gånger det främsta alternativet men det finns såklart undantag även här.  Det behöver dock inte vara så att det är olämpligt med bergvärme men att installera en bergvärmepump där det är mindre passande bergart kan kräva mer jobb, djupare borrhål och på så vis kosta mer.
Vi på Energipartner hjälper dig gärna med att ta reda på vilken typ av bergart som du har under ditt hus.

Vilken bergart har du under huset?

Bergvärme fungerar vanligtvis väldigt bra på det urberg som Sverige vilar på. Däremot vilar Öland, Gotland och Skåne på en sedimentär bergart, kalksten är ett exempel på detta, och denna bergart är mindre lämpad för bergvärme. Det krävs främst betydligt djupare borrhål men även ledningsförmågan av värme är betydligt sämre och därför är det rätt sällsynt att man installerar bergvärme på dessa platser. 

bergvärmepump stockholm
bergvärmepump stockholm

Vilket klimat bor du i?

Eftersom klimatet varierar i vårt avlånga land så varierar även temperaturen i berggrunden. I norr är temperaturen i snitt ett par grader kallare än i söder. Temperaturen i berggrunden brukar variera mellan 2 och 10 grader landet över. Bor du i ett svalare klimat i norr krävs det även betydligt mer energi för att värma upp ditt hus till skillnad från om du är bosatt i de södra delarna av landet. Därför krävs det ett dubbelt så djupt borrhål i de nordligaste delarna av vårt land.

Funderar  du på att installera bergvärme tänk Energipartner!

Har du tillräckligt med utrymme?

Om två borrhål måste upprättas krävs det ett mellanrum mellan dessa två på minst 20 meter. Har exempelvis dina grannar redan installerat bergvärme så kan det komma att påverka dig. Du kanske inte kan borra vart som helst på tomten eftersom det kan bli för tätt inpå andra redan befintliga borrhål. Bortsett från detta så kan det även finnas annat i marken som gör att det inte går att borra hur som helst.  

 

bergvärmepump stockholm

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att vända dig till oss på Energipartner! Vi är experter på bergvärme i stort och även på att installera bergvärme.